A.1 Realizarea studiilor privind contribuția ecosistemelor din ariile naturale protejate de importanţă comunitară  (SCI) Natura 2000 la principalele sectoare economice

Rezultate aşteptate (cuantificate):

 • 12 analize din punct de vedere al potențialului economic existent al celor 12 arii naturale protejate de importană comunitară (SCI) precum indentificarea tuturor posibilităților de dezvoltare în ceea ce privește activitățile tradiționale din zonă;
 • Baza de date creata ca urmare indentificarii tuturor posibilităților de dezvoltare în ceea ce privește activitățile tradiționale din zona vizată  a celor 12 situri;
 • criteriile de selecție a produselor/serviciilor care vor fi alese spre a fi înregistrate/certificate.
Output Rezultat
12  studii privind potențialul economic al 12 situri  SCI 12 rapoarte privind contribuția ecosistemelor din ariile naturale de importanata comunitara (SCI) la principalele sectoare economice
1 baza de date  cu toate posibilitățile de dezvoltare în ceea ce privește activitățile tradiționale din cele 12 situri de importanta comunitara

A 2. Realizarea studiilor privind contribuția ecosistemelor din ariile naturale protejate de protecție avifaunistică (SPA) Natura 2000 la principalele sectoare economice

Rezultate aşteptate (cuantificate):

 • 3 analize din punct de vedere al potențialului economic existent al celor 3 arii naturale protejate de protecție avifaunistică (SPA) precum indentificarea tuturor posibilităților de dezvoltare în ceea ce privește activitățile tradiționale din zonă;
 • Baza de date creata ca urmare indentificarii tuturor posibilităților de dezvoltare în ceea ce privește activitățile tradiționale din zona vizată  a celor 3 situri SPA;
 • criteriile de selecție a produselor/serviciilor care vor fi alese spre a fi înregistrate/certificate.
Output Rezultat
3  studii privind potențialul economic al 3 situri SPA 3 rapoarte privind contribuția ecosistemelor din ariile naturale de protectie avifaunistica (SPA) la principalele sectoare economice

1 baza de date cu toate posibilitățile de dezvoltare în ceea ce privește activitățile tradiționale din zona vizată  a celor 3 situri SPA

A 3. Organizarea a cel puțin 30 întâlniri pentru a selecta produsele/serviciile care vor fi înregistrate/certificate

Rezultate aşteptate (cuantificate):

 • 30 de intâlniri  cu posibili beneficiari pentru a selecta produsele/serviciile prin prisma beneficiilor pe care le aduc /produc managementului ariei protejate care vor fi înregistrate/certificate
Output Rezultat
30 de intâlniri  cu posibili beneficiari Minim 50 reprezentanti ai factorilor de interes participanti la fiecare întâlnire

 

A 4. Înregistrarea și promovarea a cel puțin 3 produse/servicii locale

Rezultate aşteptate (cuantificate):

 • 15 întâlniri cu posibili beneficiari pentru prezentarea metodelor de certificare/inregistrare a ofertelor existente (produse/servicii);
 • Demararea procedurilor de înregistrare/certificare pentru cel puțin 3 produse/servicii locale;
 • Promovarea celor celor 3 produse/servicii locale inregistrate/certificate la cel putin 1 târg/eveniment;
Output Rezultat
15 ateliere cu posibili beneficiari

1 târg cu produse/servicii certificate

minim 30 reprezentanti ai factorilor de interes participanti la fiecare întâlnire

cel puțin 3 produse/servicii locale  în curs de înregistrare/certificare
cel puțin 20 de exponzanți locali participanti la targul de produse/servicii bio –eco-naturale

A5. Elaborarea a cel puțin 3 planuri de afaceri prietenoase mediului

Rezultate aşteptate (cuantificate):

 • 1work-shop pentru a asigura suportul de bază necesar transformării activităților tradiționale identificate în afaceri ;
 • 3 planuri de afaceri realiyate împreună cu potențialii beneficiari.
Output Rezultat
1 work-shop pentru elaborare plan de afaceri cel putin 30 de potențiali beneficiari care sa participe la workshop

cel puțin 3 planuri de afaceri realizate

A6. Derularea acțiunilor de informare și publicitate pentru proiect

Rezultate aşteptate (cuantificate):

 • 1 Brosura de promovare proiect – realizata si distribuita – 1000 de exemplare;
 • 4 anunturi de informare si publicitate publicate in presa locala;
 • 2 conferinte de presa derulate – cu un numar minim de 60 de participanti;
 • Postari anunturi referitoare la proiect pe minim 3 site-uri web ale autoritătilor administrative din zona vizată de proiect.
Output Rezultat
2 conferinte de presa Minim 60 de persoane direct informate cu privire la proiect
4 anunturi publicate in presa din judetul Vaslui Tiraj minim de 3000
1 Brosura de promovare a proiectului 1000 de exemplare distribuite
Postari pe internet Anunturi postate pe 3 site-uri web

A7. Campania de conștientizare

A.7.1 Evaluarea inițiala a gradului de informare/conștientizare

Rezultate aşteptate (cuantificate):

 • 1 Raport de studiu sociologic cu redarea gradului de informare/constientizare a grupurilor tinta ale proiectului privind problematica conservarii biodiveristatii  si contributia la principalele sectoare ecomice a ecosistemelor naturale din siturile Natura 2000  vizate de proiect
Output Rezultat
1 Studiu de evaluare a gradului initial de constientizare informare 1 Raport de studiu sociologic cu redarea gradului de informare/constientizare a grupurilor tinta ale proiectului privind problematica conservarii biodiveristatii  si contributia la principalele sectoare ecomice a ecosistemelor naturale din siturile Natura 2000  vizate de proiect

A7.2. Realizare pagina web

Rezultate aşteptate (cuantificate):

 • 1 pagina web al proiectului
 • Minim 6000 de vizitatori la finalul implementarii proiectului.
Output Rezultat
1 site web al proiectului Minim 6000 de vizitatori ai site – ului la finalul implementarii proiectului.

A.7.3. Organizarea și derularea campaniei de conștientizare

Rezultate aşteptate (cuantificate):

 • crestere cu 30% a gradului de informare si constientizare in randul a 750 de copii si tineri si 900 de adulti – cu privire la  promovarea cunoaştinţelor, practicilor şi metodelor inovatoare tradiţionale şi a tehnologiilor curate ca măsuri de sprijin pentru conservarea biodiversităţii
Output Rezultat
– 15 intalniri pentru cresterea gradului de constientizare – cu  copii si tinerii

– 15 intalniri pentru cresterea gradului de constientizare – cu  adultii

Materiale tiparite si inscriptionate de constientizare realizate si distribuite

crestere cu 30% a gradului de informare si constientizare in randul a 750 de copii si tineri si 900 de adulti – cu privire la  promovarea cunoaştinţelor, practicilor şi metodelor inovatoare tradiţionale şi a tehnologiilor curate ca măsuri de sprijin pentru conservarea biodiversităţii

A.7.4. Evaluarea impactului campaniei de conștientizare

Rezultate aşteptate (cuantificate):

 • 1 Raport de studiu sociologic cu redarea gradului de constientizare a grupurilor tinta ale proiectului privind problematica conservarii biodiveristatii in cadrul  sitului NATURA 2000 vizat de proiect, dupa finalizarea campaniei de constientizare
Output Rezultat
1 Studiu de evaluare a impactului campaniei de constientizare
 • 1 Raport de studiu sociologic cu redarea gradului de constientizare a grupurilor tinta ale proiectului privind problematica conservarii biodiversitatii  si contributia la principalele sectoare economice a ecosistemelor naturale din siturile Natura 2000  vizate de proiect

Activitati de Management

MP.1. Formarea UIP

Rezultate aşteptate (cuantificate):

 • 3 membri – in echipa de management
 • 2 membri  – in echipa de implementare activitati
 • 1 set de reguli de lucru în echipă interdisciplinară

MP.2. Derularea procedurilor de achiziții

Rezultate aşteptate (cuantificate):

 • 13 caiete de sarcini
 • 13 contracte de achizitii semnate

MP.3. Monitorizarea continuă a proiectului și raportarea

Rezultate aşteptate (cuantificate):

 • Respectarea obligatiilor contractuale si a procedurilor UIP pe tot parcursul proiectului – 12 luni

MP.4. Evaluarea si auditul proiectului

Rezultate aşteptate (cuantificate):

 • Minim 3 cereri de rambursare
 • 2 rapoarte intermediare
 • 1 raport de audit financiar
 • 1 raport final de evaluare al proiectului

 

In faza de implementare vor fi create 2 locuri de munca cu norma partiala pentru:

 • Expert in comunicare – 11 luni
 • Specialist in protectia mediulu si a naturii – 11 luni