Obiectiv general

Îmbunătățirea cunoștințelor și a politicilor privind contribuția ecosistemelor din siturile Natura 2000 la dezvoltarea economică şi bunăstarea umană din România

Obiective specifice

1. Evaluarea contribuţiei ecosistemelor din 15 situri Natura 2000 din județul Vaslui la dezvoltarea economică şi bunăstarea umană
2. Creşterea nivelului de informare şi conştientizare cu 30 % a grupurilor interesate din zonele siturilor Natura 2000 din județul Vaslui în scopul menținerii și ameliorării ecosistemelor și a serviciilor aferente