Situri Natura 2000, arii naturale protejate de importanţă comunitară (SCI) conform Ordinului MMP nr. 2387/2011 (M.O. nr. 846 bis din 29.11.2011) care modifică şi completează Ordinul MDD 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanşă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România:

 1. Coasta Rupturile Tanacu- sit Natura 2000 (SCI), având codul ROSCI0041 – cu o suprafaţă de 328 ha, situat în judeţul Vaslui: (5%)
 2. Fânațurile de la Glodeni- sit Natura 2000 (SCI), având codul ROSCI0080 – cu o suprafaţă de 75 ha, situat în judeţul Vaslui: Negrești (<1%), Rebricea (<1%)
 3. Movila lui Burcel- sit Natura 2000 (SCI), având codul ROSCI0117 – cu o suprafaţă de 13 ha, situat în judeţul Vaslui: Miclești (<1%)
 4. Pădurea Bădeana- sit Natura 2000 (SCI), având codul ROSCI0133 – cu o suprafaţă de 61 ha, situat în judeţul Vaslui: Pogoneşti(<1%), Tutova(1%)
 5. Pădurea Bălteni-Hârboanca – sit Natura 2000 (SCI), având codul ROSCI0158 – cu o suprafaţă de 526 ha, situat în judeţul Vaslui: Bălteni(15%), Deleşti(1%), Puşcaşi(<1%), Vaslui(<1%), Ştefan cel Mare(<1%)
 6. Pădurea Seaca-Movileni – sit Natura 2000 (SCI), având codul ROSCI0169 – cu o suprafaţă de 51 ha, situat în judeţul Vaslui: Coroiești(<1%)
 7. Râul Prut sit Natura 2000 (SCI), având codul ROSCI0213 – cu o suprafaţă de 12506 ha, situat în unităţile administrative ale judetelor Galați, Vaslui și Iași:
  Judeţul Galați: Cavadinești(<1%)
  Judeţul Vaslui: Berezeni(3%), Drânceni(6%), Duda –Epureni(1%), Fălciu(13%), Lunca Banului(6%), Murgeni (13%), Stănilești (9%),Vetrișoaia (11%)
  Judeţul Iași: Bivolari(5%), Golăești (8%), Gorban (16%), Grozești(8%), Prisăcani (16%), Probota(1%), Trifești(10%), Țuțora(15%), Ungheni(6%), Victoria(11%)
 8. Colinele Elanului- sit Natura 2000 (SCI), având codul ROSCI0286 – cu o suprafaţă de 755 ha, situat în judeţul Vaslui: Berezeni(3%), Găgeşti(4%), Vutcani(2%)
 9. Lacurile din jurul Măscurei – sit Natura 2000 (SCI), având codul ROSCI0309 – cu o suprafaţă de 1160 ha, situat în:
  Judeţul Vaslui (88%): Ciocani(1%), Iana(5%), Pogana(10%), Puieşti(2%)
  Județul Bacău (12%): Motoşeni(<1%), Răchitoasa(<1%)
 10. Oșești-Bârzești – sit Natura 2000 (SCI), având codul ROSCI0330 – cu o suprafaţă de 1449 ha, situat în judeţul Vaslui: Cozmești(<1%), Oșești(4%), Vulturești(18%), Ștefan cel Mare(11%)
 11. Pădurea Dobrina-Huși – sit Natura 2000 (SCI), având codul ROSCI0335 – cu o suprafaţă de 8518 ha, situat în judeţul Vaslui: Albeşti(<1%), Creţeşti(51%), Dimitrie Cantemir(6%), Hoceni(24%), Huşi(<1%), Olteneşti(24%), Pădureni(8%), Vutcani(4%)
 12. Râul Bârlad între Zorleni si Gura Gârbovăţului – sit Natura 2000 (SCI), având codul ROSCI0360 – cu o suprafaţă de 2569 ha, situat în unităţile administrative teritoriale ale judetelor: Vaslui din regiunea Nord- Est si Galati din regiunea Sud-Est
  Judeţul Vaslui: municipiul Bârlad (11%), comunele Băcani(4%), Fruntişeni (<1%), Griviţa (9%), Pochidia (9 %), Tutova (3 %), Vinderei (<1%), Zorleni (4%)
  Judeţul Galaţi: comunele Bălăşeşti (8 % ) si Cerţeşti (2 %)

Situri Natura 2000, arie de protecţie specială avifaunistică conform H.G. 971/2011 (M.O. nr.715 din 11.10.2011) care modifică şi completează H.G.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România:

 1. Horga Zorleni – sit Natura 2000 (SPA), având codul ROSPA0119 – cu o suprafaţă de 20188 ha, situat în unităţile administrative teritoriale ale comunelor din:
  Judeţul Vaslui: Banca (20%), Epureni (69%), Funtişeni (61%), Griviţa (8%), Murgeni (<1%), Măluşteni (23%), Vinderei (20%), Zorleni (52%), Şuletea (23%)
 2. Pădurea Miclești – sit Natura 2000 (SPA), având codul ROSPA0096 – cu o suprafaţă de 8473.5 ha, situat în unităţile administrative teritoriale ale comunelor din:
  Judeţul Vaslui: Boțești(10%), Bunești(9%), Miclești(46%)
  Județul Iași: Ciortești(34%),Dolhești(56%)
 3. Mața – Cârja Rădeanu – sit Natura 2000 (SPA), având codul ROSPA0130 – cu o suprafaţă de 5735 ha, situat în unităţile administrative teritoriale ale comunelor din:
  Judeţul Vaslui: Blăgești(7%), Fălciu(10%), Murgeni(14%)
  Județul Galați: Cavadinești(12%),Oancea(6%), Suceveni(4%)

Zona vizată de proiect se întide pe arealul a 15 situri Natura 2000, cu suprafata de 62407,5 ha în 71 de unităţi administrative:

 • Motoşeni, Răchitoasa, judeţul Bacău;
 • Cavadinești, Bălăşeşti, Cerţeşti, Oancea, Suceveni, judeţul Galati;
 • Bivolari, Golăești, Gorban, Grozești,Prisăcani, Probota, Trifești, Țuțora,Ungheni, Victoria, Ciortești, Dolhești, judeţul Iasi;
 • Tanacu, Negrești, Rebricea, Miclești, Pogoneşti, Tutova, Bălteni, Deleşti, Puşcaşi, Vaslui, Ştefan cel Mare, Coroiești, Berezeni, Drânceni, Duda–Epureni, Fălciu, Lunca Banului, Murgeni, Stănilești, Vetrișoaia, Găgeşti, Vutcani, Ciocani, Iana, Pogana, Puieşti, Cozmești, Oșești, Vulturești, Albeşti, Creţeşti, Dimitrie Cantemir, Hoceni, Huşi, Olteneşti, Pădureni, Vutcani, Bârlad, Băcani, Fruntişeni, Griviţa, Pochidia, Vinderei, Zorleni, Banca, Epureni, Măluşteni, Vinderei, Şuletea, Boțești, Bunești, Blăgești, judeţul Vaslui;

 

Nr. crt. Localitatea Populația nr.loc. Situl Natura 2000/

localizare

Suprafața sitului pe teritoriul județului  Vaslui (ha) Suprafața sitului totala (ha)
1 Tanacu 2.374 ROSCI0041 Coasta Rupturile (Tanacu) 328 328
2 Rebricea 3.764 ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni

(Rebricea, Negrești)

75 75
3 Negresti*
4 Murgeni* 7.832 ROSPA0130  Maţa – Cârja Rădeanu

(66% în jud  Vaslui: Murgeni, Fălciu, Blăgești și 34% în jud. Galați)

3782,5 5735
5 Falciu*
6 Blagesti
7 Cavadinesti*
8 Oancea
9 Suceveni
10 Albești 3.331 ROSCI0335 Pădurea Dobrina

(Huși, Crețești, Dimitrie Cantemir, Hoceni, Oltenești, Pădureni, Albești)

8518 8518
11 Husi
12 Cretesti
13 Dimitrie Cantemir
14 Hoceni
15 Oltenesti
16 Padureni
17 Bălteni 1.620 ROSCI0158 Pădurea Bălteni-Hârboanca

(Bălteni, Ștefan cel Mare, Delești)

526 526
18 Stefan cel Mare
19 Delesti
20 Coroiești 2.315 ROSCI0169 Pădurea Seaca- Movileni

( Coroiești)

51 51
21 Cozmești 2.462 ROSCI0330 Oşeşti- Bârzeşti

(Cozmești, Oșești,Vulturești, Ștefan cel Mare, Negrești)

1449 1449
22 Oșești
23 Vulturești
24 Stefan cel Mare
25 Negresti
26 Fălciu 6.224 ROSCI0213 Râul Prut

( 60%  în jud. Vaslui : Berezeni, Drânceni, Duda-Epureni, Fălciu,Lunca Banului, Murgeni, Stănilești, Vetrișoaia si  40% în  jud.Iași)

7503 12506
27 Berezeni*
28 Dranceni
29

30

Duda – Epureni
31 Murgeni
32 Lunca Banului
33 Stanilesti
34 Vetrisoaia
35 Cavadinesti
36 Bivolari
37 Golaesti
38 Gorban
39 Grozesti
40 Prisacani
41 Probota
42 Trifești
43 Tutora
44 Ungheni
45 Victoria
46 Găgești 2.306 ROSCI0286 Colinele Elanului

(Berezeni, Găgești, Vutcani)

755 755
47 Berezeni
48 Vutcani
49 Grivița 3.658 ROSCI0360 Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbovăţului

( 75 % în jud. Vaslui: Barlad, Băcani, Fruntișeni, Grivița, Pochidia, Tutova, Vinderei , Zorleni și 25 % în jud.Galați)

1926,75 2569
59 Barlad
51 Bacani
52 Fruntiseni*
53 Pochidia
54 Tutova
55 Vinderei*
56 Zorleni
57 Certesti
58 Iana 4.161 ROSCI0309 Lacurile din jurul Măscurei

(88 % în  jud. Vaslui: Pogana,Iana,Ciocani, Puiești) și 22% în jud. Bacău)

1020,8 1160
59 Puiesti
60 Pogana
61 Ciocani
62 Motoseni
63 Rachitoasa
64 Miclești* 2.921 ROSCI0117 Movila lui Burcel

(Miclești)

13 13
65 Tutova 3.769 ROSCI0133 Pădurea Bădeana

(Tutova)

61 61
66 Botesti ROSPA0096 Padurea Miclesti

(Botesti, Bunesti, Miclesti în jud. Vaslui si   Ciortesti, Dolhesti in judetul Iasi)

3174 8473.5
67 Bunesti
68 Miclesti
69 Ciortesti
70 Dolhesti
71 Zorleni 9.638 ROSPA0119 Horga- Zorleni

(Banca, Epureni, Fruntișeni,Grivița, Murgeni, Mălușteni, Vinderei, Zorleni)

20188 20188
72 Banca
73 Epureni
74 Fruntiseni
75 Grivita
76 Murgeni
77 Malusteni
78 Vinderei
Total 71 15 49371.05 62407,5

Nota * localitatea este in mai multe situri

Suprafata totala a celor 12 situri de importanta comunitara (SCI) este de de 28011ha (22226.55 ha in judetul Vaslui), iar suprafata celor 3 situri de protectie avifaunistica (SPA) este de 34396.5 ha (27144,5 ha in judetul Vaslui).