Beneficiari directi si indirecti:

Grupul ţintă Descrierea grupului ţintă Cuantificarea grupului ţintă (cu menţionarea sursei de informaţii) Efectul proiectului asupra grupului ţintă
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice Autoritate nationala competenta 1 Minister Beneficiaza la finalul proiectului de 15 studii privind contribuția ecosistemelor din ariile protejate Natura 2000 la principalele sectoare economice
Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui Autoritate locala competenta 1 APM Beneficiaza la finalul proiectului de 15 studii privind contribuția ecosistemelor din ariile protejate Natura 2000 la principalele sectoare economice
Consilii locale

– Cavadinești, Bălăşeşti, (Judeţul: Galați)

– Cerţeşti, Oancea, Suceveni (Judeţul: Iași)

– Bivolari, Golăești, Gorban, Grozești, Prisăcani, Probota, Trifești, Țuțora, Ungheni, Victoria, Ciortești, Dolhești (Judeţul: Bacău)

– Motoşeni, Răchitoasa-Tanacu, Negrești, Rebricea, Miclești, Pogoneşti, Tutova, Bălteni, Deleşti, Puşcaşi, Vaslui, Ştefan cel Mare, Coroiești, Berezeni, Drânceni, Duda–Epureni, Fălciu, Lunca Banului, Murgeni, Stănilești, Vetrișoaia, Găgeşti, Vutcani, Ciocani, Iana, Pogana, Puieşti, Cozmești, Oșești, Vulturești, Albeşti, Creţeşti, Dimitrie Cantemir, Hoceni, Huşi, Olteneşti, Pădureni, Vutcani, Bârlad, Băcani, Fruntişeni, Griviţa, Pochidia, Vinderei, Zorleni, Banca, Epureni, Măluşteni, Vinderei, Şuletea, Boțești, Bunești, Blăgești (Judeţul: Vaslui)

Autoritati ale administratiei publice locale, in a caror unitati administrativ teritoriale se situeaza situl vizat de proiect. 71 consilii locale Vor avea instrumente concrete de gospodarire si monitorizare a activitatilor in cadrul si in vecinatatea siturilor.
Vor beneficia  de identificarea potentialului economic   existent și de identificarea tuturor posibilităților de dezvoltare în ceea ce privește activitățile tradiționale în această zonă, cât și de oportunitățile legate de seervicii de ecoturism.Creste vizibilitatea institutiilor.
Copii si tineri din zonele celor 15 situri Natura 2000. Elevi cu varstele cuprinse intre 7 – 18 ani – din scolile primare, gimnaziale si liceale din cadrul comunitatilor Tanacu, Negrești, Rebricea, Miclești, Pogoneşti, Tutova, Bălteni, Deleşti, Puşcaşi, Vaslui, Ştefan cel Mare, Coroiești, Berezeni, Drânceni, Duda–Epureni, Fălciu, Lunca Banului, Murgeni, Stănilești, Vetrișoaia, Găgeşti, Vutcani, Ciocani, Iana, Pogana, Puieşti, Cozmești, Oșești, Vulturești, Albeşti, Creţeşti, Dimitrie Cantemir, Hoceni, Huşi, Olteneşti, Pădureni, Vutcani, Bârlad, Băcani, Fruntişeni, Griviţa, Pochidia, Vinderei, Zorleni, Banca, Epureni, Măluşteni, Vinderei, Şuletea, Boțești, Bunești, Blăgești (Judeţul: Vaslui) 750 copii si tineri (discutii cu Directorii institutiilor de invatamant) Sensibilizarea copiilor cu privire la problematica protejarii speciilor protejate, de interes comunitar in vecinatatea carora traiesc.

Modificarea comportamentului tinerilor prin limitarea practicilor dăunătoare ale tinerilor care frecventează zonele de agrement din apropierea ariilor naturale protejate, deteriorarea peisajelor, depozitarea necontrolată a deşeurilor etc.

Persoane adulte din zonele celor 15 situri Natura 2000 Sateni, crescatori de animale, proprietari de terenuri, intreprinzatori din mediu rural (femei si barbati, persoane cu dizabilitati), cu varstele cuprinse intre 18 si 65 ani din – Cavadinești, Bălăşeşti (Judeţul:  Galați)

-Cerţeşti, Oancea, Suceveni (Judeţul: Iași)

-Bivolari, Golăești, Gorban, Grozești, Prisăcani, Probota, Trifești, Țuțora, Ungheni, Victoria, Ciortești, Dolhești (Judeţul: Bacău)

-Motoşeni, Răchitoasa-Tanacu, Negrești, Rebricea, Miclești, Pogoneşti, Tutova, Bălteni, Deleşti, Puşcaşi, Vaslui, Ştefan cel Mare, Coroiești, Berezeni, Drânceni, Duda–Epureni, Fălciu, Lunca Banului, Murgeni, Stănilești, Vetrișoaia, Găgeşti, Vutcani, Ciocani, Iana, Pogana, Puieşti, Cozmești, Oșești, Vulturești, Albeşti, Creţeşti, Dimitrie Cantemir, Hoceni, Huşi, Olteneşti, Pădureni, Vutcani, Bârlad, Băcani, Fruntişeni, Griviţa, Pochidia, Vinderei, Zorleni, Banca, Epureni, Măluşteni, Vinderei, Şuletea, Boțești, Bunești, Blăgești (Judeţul: Vaslui)

cel putin 1500 cetateni Modificarea comportamentului prin limitarea practicilor dăunătoare ale familiilor care se gospodăresc în apropierea ariilor naturale protejate: poluarea apei şi a aerului, depozitarea necontrolată a deşeurilor, pasunatul necontrolat etc.

Cresterea nivelului de cunostinte privind importanta economica a invecinarii cu situri din Reteaua Ecologica Natura 2000

Publicul larg, mass-media Populatia judetului Vaslui (mediul rural si urban), Mass-media Aprox. 390 000 locuitori Cresterea gradului de informare cu privire la problematica protectiei naturii in general si in special cu privire la protectia speciilor si habitatelor

Cresterea gradului de perceptie asupra existentei Retelei Ecologice Natura 2000 si importantei acesteia la nivel national si european.

Cresterea gradului de constientizare privind faptul ca exista o legătura strânsă intre conservarea biodiversității și dezvoltarea durabilă a zonelor vizate de proiect

Modificarea comportamentului prin limitarea practicilor dăunătoare ale persoanelor adulte care frecventează zonele de agrement din apropierea siturilor:degradarea peisajelor, a habitatelor depozitarea necontrolată a deşeurilor