Așezare

Vasluiul este un județ în regiunea Moldova din România, situat în partea de est a ţării, întinzându-se pe cursul superior şi mijlociu al râului Bârlad; face parte din regiunea Nord – Est, în care sunt incluse şi judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Suceava.

Atractii turistice

Muzee, turism şi agrement în judeţul Vaslui

Fără a avea bogăţia de obiective turistice care există în alte zone ale ţării, acestea nu lipsesc însă din judeţul Vaslui. Putem spune, însă, că ele nu sunt îndeajuns cunoscute şi valorificate. Acest judeţ este remarcabil prin tezaurele arheologice găsite aici, valorile etnografice şi de artă populară, locurile istorice şi monumentele care atestă existenţa milenară a românilor în această zonă, cât şi contribuţia lor la cultura universală. Castelul Mavrocordat, construit în secolul al XIX-lea, Cetatea lui Ştefan cel Mare, datând din secolul al XV-lea, Biserica Sf. Ioan, de asemenea fondată de Ştefan cel Mare în seculul al XV-lea sunt câteva din numeroasele vestigii istorice şi culturale păstrate în judeţul Vaslui. Este de asemenea demn de menţionat cele mai importante oraşe din acest judeţ, Vaslui şi Bârlad, au fost ridicate în secolele al XIV-lea şi respectiv al XV-lea. Municipiul Huşi, al treilea ca mărime în judeţ, este faimos în întreaga lume pentru podgoriile şi calitatea vinurilor sale. Situându-se într-o zonă deluroasă, cu numeroase păduri şi râuri, acest judeţ este bogat în peisaje frumoase, monumente istorice, atracţii turistice care sunt adevărate încântări pentru ochiul şi mintea vizitatorului, şi o caldă invitaţie de a veni şi a le vizita.

Muzee:

 • Muzeul Judeţean Ştefan cel Mare din Vaslui
 • Sala Arta din Vaslui
 • Muzeul Vasile Pârvan din Bârlad, din 1914
 • Casa Personalităţilor Bârlădene din Bârlad
 • Casa Sturdza din Bârlad
 • Muzeul Municipal Ştefan cel Mare din Huşi
 • Muzeul Viticol din Huşi
 • Muzeul Memorial Dimitrie Cantemir din Huşi
 • Muzeul Eparhial de Artă Religioasă din Huşi
 • Muzeul Sătesc Banca
 • Colecţia Eugenia şi Costache Burada din Dăneşti
 • Expoziţia Memorială Dimitrie Cantemir din Dimitrie Cantemir
 • Casa Memorială Emil Racoviţă din Emil Racoviţă
 • Muzeul Sătesc Giurcani
 • Muzeul Sătesc Grumezoaia
 • Casa Memorială Elena Cuza din Soleşti
 • Castelul Rosetti-Solescu din Soleşti
 • Muzeul Sătesc Tăcuta
 • Muzeul Sătesc Vultureşti
 • Muzeul Sătesc Vutcani

Alte clădiri şi monumente:

 • Statuia lui Ştefan cel Mare de la Podul Înalt
 • Ruinele Curţii Domneşti a lui Ştefan cel Mare din Vaslui
 • Statuia de bronz a lui Ştefan cel Mare din Centrul Civic Vaslui(opera lui Eftimie Bârladeanu)
 • Mausoleul Peneş Curcanul din Parcul Copou în Vaslui
 • Monumentul Independenţei din Piaţa Palatului de Justiţie în Vaslui
 • Casa memorială Rosseti Solescu unde se află mormântul Elenei Cuza, în Soleşti.

Biserici şi mănăstiri:

 • Biserica Sf. Ioan (1490) din Vaslui
 • Biserica Domnească, zidită începând cu anul 1634 în timpul domnitorului Vasile Lupu, aflată în Bârlad
 • Biserica Sf. Gheorghe zidită în 1843 în Bârlad;
 • Biserica zidită de Ştefan cel Mare între 1494 – 1495, şi devenită biserică episcopală în 1598 în timpul domniei lui Eremia Movilă, aflată în Huşi
 • Mânăstirea de la Moreni
 • Mânăstirea de la Floreşti (ridicată în 1652)
 • Mânăstirea de la Gârceni
 • Mânăstirea de la Movila lui Burcel
 • Biserica Sf. Nicolae Vaslui
 • Mânăstirea Bujoreni
 • Manastirea Grajdeni

Parcuri şi rezervaţii naturale:

 • Grădina Zoologică din Bârlad
 • Pădurea seculară de la Movila lui Burcel
 • Pădurea seacă Movileni
 • Locul fosilifer Măluşteni
 • Locul fosilifer Nisipăria Hulubăţ
 • Coasta Rupturile de la Tanacu
 • Pădurea Bădeana
 • Pădurea Bălteni
 • Fâneţele de la Glodeni
 • Rezervaţii paleontologice la Mânzaţi comuna Ibăneşti

Turism şi agrement:

 • Centrul de agrement pentru copii şi tineret „Poiana Căprioarei”
 • Parcul Copou din Vaslui
 • Parcul 1 Mai din Huşi

Cultură

Formaţii şi ansambluri muzicale:

 • Fanfara Rotaria
 • Fanfara de la Valea Mare
 • Corala Fantasia
 • Ansamblul Trandafir de la Moldova
 • Ansamblul Izvoraşul
 • Ansamblul Ciobănaş cu trei sute de oi
 • Grupul folcloric „Mugurel”

Teatru şi filme:

 • Teatrul Victor Ion Popa din Bârlad
 • Trupa Europea|Trupa de teatru şi cinema „Europea” a Asociaţiei Culturale Europea – Vaslui
 • Trupa de teatru „GET” (Gest, Expresie, Teatralitate)

Instituţii de cultură:

 • Academia Bârlădeană

Festivaluri, expoziţii şi evenimente culturale:

 • Festivalul Internaţional de umor „Constantin Tănase”
 • Târgul meşterilor populari
 • Festivalul fanfarelor
 • Festivalul „Hora” de la Pădureni
 • Festivalul-concurs de muzică uşoară „Constelaţia necunoscută”

 

http://bunadimineata.ro/de-dimineata/travel-calatorii/10-cele-mai-frumoase-locuri-din-judetul-vaslui/#ixzz4a4mgCGOR