Proiectul va fi implementat în 12 situri de importanță comunitară (SCI) și în 3 situri de protecție avifaunistică (SPA) care sunt parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Au fost selectate pentru acest proiect, dintre cele 15 SCI-uri, doar 12 arii naturale protejate de interes comunitar-27366 ha, declarate prin Ordin nr. 2387/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, care au suprafețe semnificative pe teritoriul județului Vaslui (22195,98 ha).

Nr.crt. Denumire Localizare Suprafaţa (ha)
Totală Pe terit. judetului
1 ROSCI0041 Coasta Rupturile Tanacu Vaslui 328 328
2 ROSCI0080 Fânăţurile de la Glodeni Vaslui 75 75
3 ROSCI0117 Movila lui Burcel Vaslui 13 13
4 ROSCI0133 Pădurea Bădeana Vaslui 61 61
5 ROSCI0158 Pădurea Bălteni – Hârboanca Vaslui 526 526
6 ROSCI0169 Pădurea Seaca – Movileni Vaslui 51 51
7 ROSCI0213 Râul Prut Vaslui şi Iaşi 11861 7472,43
8 ROSCI0286 Colinele Elanului Vaslui 755 755
9 ROSCI0309 Lacurile din jurul Măscurei Vaslui şi Bacău 1160 1020,8
10 ROSCI0330 Oşeşti – Bârzeşti Vaslui 1449 1449
11 ROSCI0335 Pădurea Dobrina – Huşi Vaslui 8518 8518
12 ROSCI0360 Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbovăţului Vaslui şi Galaţi 2569 1926,75
Total 27366 22195,98

Dintre cele 4 SPA-uri, au fost selectate pentru acest proiect doar 3 arii de protecţie specială avifaunistică -34544 ha, declarate prin HG. nr. 971 din 5 octombrie 2011, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, care au suprafețe semnificative pe teritoriul județului Vaslui (27163,97 ha).

Nr.crt. Denumire Localizare Suprafaţa (ha)
Totală Pe terit. judetului
1 ROSPA0096 Pădurea Micleşti Vaslui şi Iaşi 8631 3193,47
2 ROSPA0119 Horga – Zorleni Vaslui 20188 20188
3 ROSPA0130 Maţa – Cârja -Rădeanu Vaslui şi Galaţi 5735 3782,5
Total 34554 27163,97

Fig. 1. Localizarea generală a proiectului: județele Vaslui, Bacău și Iași  din Regiunea Nord –Est și județul Galați din Regiunea Sud-Est

Figura 2. Situri Natura 2000 in județul Vaslui