Activitatea 1. Realizarea studiilor privind contribuția ecosistemelor din ariile naturale protejate de importanţă comunitară  (SCI) Natura 2000 la principalele sectoare economice

 • efectuare de studii pentru cele 12 arii naturale protejate de importanţă comunitară (SCI) Natura 2000 – care să cuprindă :
  • analiză din punct de vedere al potențialului economic existent al zonei precum indentificarea tuturor posibilităților de dezvoltare în ceea ce privește activitățile tradiționale din zonă
  • identificarea atât a piețelor cât și a modalităților de promovare a produselor/serviciilor care nu afectează statutul ariei protejate
  • criteriile de selecție a produselor/serviciilor care vor fi alese spre a fi înregistrate/certificate

Activitatea 2. Realizarea studiilor privind contribuția ecosistemelor din ariile naturale protejate de protecție avifaunistică (SPA) Natura 2000 la principalele sectoare economice

 • efectuare de studii pentru cele 3 arii naturale protejate de protecție avifaunistica (SPA) Natura 2000 – care să cuprindă :
  • analiză din punct de vedere al potențialului economic existent al zonei precum indentificarea tuturor posibilităților de dezvoltare în ceea ce privește activitățile tradiționale din zonă
  • identificarea atât a piețelor cât și a modalităților de promovare a produselor/serviciilor care nu afectează statutul ariei protejate
  • criteriile de selecție a produselor/serviciilor care vor fi alese spre a fi înregistrate/certificate

Activitatea 3. Organizarea a cel puțin 30 întâlniri pentru selecta produsele care vor fi înregistrate/certificate

Activitatea 4. Înregistrarea și promovarea a cel puțin 3 produse/servicii locale

Activitatea 5. Elaborarea a cel puțin 3 planuri de afaceri prietenoase mediului

Activitatea 6. Derularea acțiunilor de informare și publicitate pentru proiect

Activitatea 7.  Campania de conștientizare

7.1. evaluarea inițiala a gradului de informare/conștientizare
7.2. realizare pagină web pentru proiect
7.3. organizarea și derularea campaniei de conștientizare (realizare materiale de informare și promovare, întâlniri cu publicul țintă)
7.4. evaluarea impactului campaniei de conștientizare

Activităţi de management al proiectului (MP):

MP1. Formare UIP
MP2. Derularea procedurilor de achizitii si asigurarea logistica
MP3. Monitorizarea continua a proiectului si raportarea
MP. 4. Evaluarea si auditul proiectului